SimpleQ


Een frisse blik op organisatieverbetering

Organisaties zijn continu in beweging waarbij ze zich vanzelfsprekend aanpassen aan de veranderende context waarin ze opereren. Personeelsenquêtes, oorspronkelijk gericht op de interne flexibiliteit en ‘agility’ genieten helaas niet dezelfde vanzelfsprekendheid. Personele thema’s en opinies die strategische, tactische maar ook operationele keuzes beïnvloeden veranderen sneller dan traditionele medewerkersonderzoeken faciliteren. SimpleQ biedt een frisse blik op het doen van medewerkersonderzoek waarbij organisatieverbetering door te luisteren naar medewerkers centraal staat.


Uitgangspunten

SimpleQ start de dialoog met uw medewerkers op voor uw organisatie actuele thema’s door de toepassing van gevalideerde meetinstrumenten, wetenschappelijke methoden en agile verbetersystematieken. SimpleQ stelt organisaties in de gelegenheid medewerkers te betrekken op actuele thema’s, voor en nametingen te doen, effectmetingen van beleid uit te voeren en trends binnen de organisatie te signaleren. Hierdoor kan u binnen uw organisatie gerichte acties ondernomen en het effect monitoren. De flexibele ‘agile’ interne organisatie komt dichtbij.


Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag wat SimpleQ voor uw organisatie zou kunnen betekenen.